Episode VII

Landet på den anden Side

- et live-rollespil univers

Episode VII, Landet forfalder


Ragnar tilkalder heltene fordi landet er ved langsomt at forfalde i råddenskab. Det er som om Sinistras ondskab stadig hænger i landet og får altid til at forgå i en slimet råddenskab. Elverne er forsvundet og Ragnars bedste mand, Ulfgar, er også væk. Han blev sendt ud for at lede efter elverne men er ikke vendt tilbage.


Heltene ankommer til Landet på den anden Side og kan ikke finde nogle af deres venner. De går frem og tilbage mellem overspringsstedet, Isoldes træ og Gudruns høj, men ingen er at finde. Endelig kommer Ragnar dem i møde, og han er meget glad for at se dem. Han fortæller, at de er blevet nødt til at flytte længere ind i Landet på den anden Side for at komme ondskaben til livs.


På vejen gennem den kendte del af Landet beder Ragnar om hjælp til at finde elverne. Når de er fundet, vil han gerne have hjælp til at hive nogle af de rådne planter op, så de ikke længere kan sprede deres ondskab og omdanne marsken til en stor slimet sump.


Ragnar leder heltene ad en sti langs den tidligere marsk, som nu er en ildelugtene sump. Inde i sumpen skimter de nogle Amazon-krigere, som holder øje med dem fra afstand. De virker urolige og anråber heltene, men Ragnar fortsætter roligt og med sænkede våben for at vise, at de ikke vil noget ondt.


Endelig når de til en lysning ved bredden af en lille sø - dette er den nye udpost, Ragnar har sat op. Gudrun er her også for at hjælpe heltene med sine kloge råd og styrkende drikke. Ragnar beder heltene om at lede efter elverne og peger i hvilken retning de gik – længere ind i den ukendte del af landet.


Efter kort tid finder heltene en meget svag Alfi, som er fuld af grønne prikker i hele hovedet. Hun er blevet forgiftet og heltene bær hende hurtigt hun til Gudrun, som dog kun kan lindre Alfis smerter. For at helbrde hende skal Gudrun bruge en speciel helende urt, som er kendetegnet ved at have både gule og blå blomster. Disse groede tidligere i stort antal i marsken, men da denne efterhånden er blever omdannet til en slimet sump, er der meget få eksemplarer tilbage. Det er også her de ugæstfrie Amazoner holder til.


Heltene går langsom ind i sumpen og bliver hele tiden fulgt af skikkelser som altid holder sig uden for deres rækkevidde. Da heltene begynder at gå dybere ind i sumpen og viser tydelig interesse for planterne, bliver de anråbt af Amazonerne, der tydeligvis ikke kan lide fremmede og det kommer til flere mindre sammenstød inden de endelig møder tre frygtløse Amazoner. Under kampen finder heltene ud af, at Amazonernes totemdyr – en gul slange – er forsvundet og de tror derfor, at alle fremmede bringer undergang og død.


Heltene vælger at hjælpe Amazoernen med at finde deres forsvundne totemdyr og det gør dem noget gladere. Dog skal heltene først finde en plante til Alfi. Efter lang tids søgen og kamp med en enlig omstrejfende ork, finder de både totem dyret, den helbredende urt samt får hevet en masse af de rådne planter op.


Heltene vender tilbage til lysningen og her helbreder Gudrun Alfi og de rådne planter bliver brændt, så de ikke længere kan sprede deres ondskab.


Efter en styrkende frokost begiver heltene sig ind i den tætte skov for at finde den forsvundne Ulfgar. Ragnar har fortlat, at Ulfgar havde fået en magisk ring med sig, som helst ikke skulle falde i de forkerte hænder. Ringen opbevares i et lille grønt skrin som Ulfgar havde på sig.


Heltene kæmper sig vej gennem skoven og møder endnu en omstrejfende ork, der tydeligvis mangler ledelse nu hvor Sinistra og orkkaptajnen er besejret.


Inde i den dybe skov, støder heltene pludselig på en kæmpe edderkop, som leder dem dybere ind i skoven og her er der endnu en edderkop og et kæmpe spind. I spindet hænger der nogle knogler og andre rester fra edderkoppernes måltider. Heltene bekæmper eddekopperne i en lang og sej kamp, hvor flere af dem bliver viklet ind i det fæle spind.


Da edderkopperne ligger ubevægelse i deres eget slim, undersøger heltene spindet nærmere. Der ligger rester af en eller flere mennesker, knogler, dele fra en rustning og et kranie i en hjelm. De finder også et lille grønt skrin, og bliver klar over, de har fundet Ulfgar – eller i hvert fald resterne af ham.


Heltene åbner skrinet, men der ligge ringen ring, kun en seddel med en tekst skrevet i kode. Hvert ord er skrevet bagfra og fortæller af Ulfgar var bange for at miste ringen og at han derfor gemte den der hvor solen går ned i vandet. Heltene går ned til vestsiden af søen og her, godt gemt i den sumpede ende, finder de et lille skrin med en hemmelig åbkingsmekanisme. Heri ligge ringen og Ragnar bliver meget glad for at få den tilbage.


Nu da de rådne planter er revet op og brændt og Ulfgars ring er funder er der ikke mere at gøre for heltene i Landet på den anden Side og de vender derfor tilbage til deres egen verden – indtil næste gang...


Landet på den anden side er skabt af Christoffer von Sehested